20160214_163840

מצד לצד

פותר את בעיית תליית הכביסה כאשר במסתור קיים ישנם שני קירות מקבילים, בניצב למעקה עליו נשענים, ובאם רוצים לנצל כל טיפת אורך קיים ופנוי.(למשל במקרה ודוד המים מפריע לשימוש בזרוע אלכסון)