גלרית תמונות

מתקן כביסה של פעם – משופר. רחובות

מתקן מצד לצד – גבעתיים

מתקן מצד לצד – מרפסת שירות

קיפולון – שיפוע כלפי מעלה בתוך מרפסת פתוחה

קיפולון – ניצב לקיר בתוך מרפסת פתוחה

קיפולון – לאחר שימוש, צמוד לקיר.

קיפולון בשתי קומות בתוך מרפסת שירות

קיפולון בשתי קומות בתוך מרפסת שירות

קיפולון בשתי קומות בתוך מרפסת שירות – במצב סגור

מתקן כביסה של פעם – משופר. באשקלון

קיפולון על קיר בתוך מרפסת

קיפולון על קיר בתוך מרפסת במצב סגור

קיפולון על קיר בתוך מרפסת במצב אופקי

מתקן מצד לצד בתוך מסתור כביסה

מתקן של פעם – משופר. בתוך מסתור כביסה

קיפולון בתוך מרפסת – סגור

קיפולון בתוך מרפסת – שיפוע כלפי מעלה

קיפולון – ניצב לקיר בתוך מרפסת פתוחה

קיפולון – לאחר שימוש, צמוד לקיר.

קיפולון – שיפוע כלפי מעלה בתוך מרפסת פתוחה